Nhà Bắc Hồng

Xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
2018

Club House

Quận Long Biên, Hà Nội
2018

Trường Quốc tế Thanh Hoa

Tỉnh Thanh Hóa
2006