Khu nghỉ dưỡng Mai Châu

Địa điểm: Mai Châu, Hòa Bình
Thể loại: Nghỉ dưỡng
Tình trạng: Đang thực hiện