Nhà Bắc Hồng

  • Loại công trình: Nhà ở / Nghỉ dưỡng
  • Loại dự án: Xây mới
  • Địa điểm: Xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội.
  • Năm hoàn thành: 10.2018
  • Nhóm thiết kế: Lê Cao Anh, Phạm Quốc Đạt
  • Diện tích khu đất: 709m2
  • Diện tích xây dựng: 330m2
  • Ảnh: Triệu Chiến