Nhà Tam Đảo

  • Thể loại công trình: Nghỉ dưỡng
  • Loại dự án: Xây mới
  • Địa điểm chi tiết: Tam Đảo, Vĩnh Phúc
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Diện tích khu đất: 1000m2