Trường Quốc tế Thanh Hoa

  • Thể loại công trình: Trường học
  • Loại dự án: Xây mới
  • Địa điểm chi tiết: Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  • Năm hoàn thành: 2006
  • Danh sách nhóm thiết kế kiến trúc: Lê Cao Anh
  • Diện tích khu đất: 18.400m2
  • Diện tích xây dựng: 5.212m2

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/labconcept.vn/public_html/wp-includes/plugin.php on line 437